ONKO NYKY-ISRAEL TÄRKEÄ KRISTITYLLE?

ONKO NYKY-ISRAEL TÄRKEÄ KRISTITYLLE?

Kysymys saattaa vaikuttaa itsestään selvältä. Kuitenkin nykyään on kristittyjä, joiden mielestä nyky-Israel ei ole tärkeä eikä kristityn tulisi puuttua siihen, mitä Israelista kirjoitetaan tiedotusvälineissä.

Raamattu sanoo: ”Syyllisen syyttömäksi tekijä ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat molemmat Herralle kauhistus.” Kaikki juutalaisvainot ovat alkaneet valheiden levityksellä. Kristityt ovat kautta aikojen suhtautuneet näihin vaikenemalla ja olemalla ”puolueettomia” sivustakatsojia, jolleivät itse ole olleet keksimässä ja levittämässä valheita. Hiljainen sivustakatsoja ei koskaan ole puolueeton, vaan antaa luvan yhä röyhkeämpään valheiden levitykseen. Meidän ei tulisi yhä uudelleen toistaa edellisten sukupolvien virheitä.

 

Yhä useammin tapaa kristittyjä, jotka sanovat, että kristityn tulee olla aina heikomman ja sorretun puolella sortajaa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Tällä he tarkoittavat Lähi-idästä puhuttaessa, että meidän tulisi ajaa palestiinalaisten poliittisia pyrkimyksiä ja Israelin painostamista. Nämä ihmiset päätyvät hylkäämään raamatun selkeän opetuksen ja profetiat Israelin asemasta, koska ne näyttävät olevan ristiriidassa oikeudenmukaisuuden kanssa.

Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kanssa, kun se käskee vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta ja toisaalta siunaamaan ja lohduttamaan Israelia. Ristiriita on raamatun ja tiedotusvälineiden välillä. On suuri virhe päätellä, että vaa'assa painavampi, totuudenmukaisempi ja luotettavampi puoli on media.

Raamatun sana, sen vuosituhansien yli kantava perspektiivi, on yli-inhimillinen, luotettava ja ikuinen. Yksikään tulevaisuuden tutkija tai huippupoliitikko ei pysty raamatun tavoin tarkasti kertomaan, mitä kansoille tapahtuu tuhansien vuosien päästä. Toisessa vaakakupissa olevat toimittajat ja oppikirjojen laatijat ovat höyhenenkevyitä tähän verrattuna! He ovat yhtä kevyitä kuin me kaikki ihmiset - yhtä alttiita virheille, yhtä riippuvaisia sosiaalisesta hyväksynnästä, yhtä haluttomia olemaan yleistä mielipidettä vastaan.

Tänä päivänä olemme keskellä sotaa tiedosta. Me eksymme, jos emme tunnista tiedon lähteitä ja aliarvioimme raamatun luotettavuuden. Nykyään levitetään voimakkaasti sekä historiaa että nykypäivän tilanteita vääristävää Israel-vastaista valhetietoa. Monia poliittisesti värittyneitä käsityksiä on toisteltu niin kauan, että niitä on ruvettu pitämään totuuksina. Yksi voimakkaimmista taustavaikuttajista on globaali jihad, joka ei tule hyväksymään Israelin valtion olemassaoloa ja jonka tavoitteena on levittää vaikutusvaltansa myös länsimaihin.

Mediakritiikki on yksi tapa osoittaa oikeudenmukaisuutta ja siunata ja lohduttaa Israelia. Ei kukaan oikeudenmukainen ihminen saati todellinen ystävä vaikene, jos näkee valheita levitettävän. Jo Euroopan lähihistoriankin pitäisi opettaa meille, että meillä ei ole varaa vaieta myöskään oman kohtalomme takia. Jos haluat lisää tietoa suomalaisissa tiedotusvälineissä ja koulukirjoissa esiintyvästä vinoutumasta, tervetuloa Take a Pen -listalle. Mediakritiikki-sivustoon voi käydä tutustumassa osoitteessa www.takeapen.org/suomi.

Varpu Haavisto
ICEJ:n Suomen osaston hallituksen jäsen

Artikkeli on lyhennelmä Varpu Haaviston Israel tilaisuudessa, Kiuruvedellä 23.2.2013, pitämästään puheesta.